top of page

樸實且讓人很安心的-寶哥
大慶車隊的寶哥個性十分樸實讓人很安心, 寶哥有提供酒後代駕和車上充電的貼心服務,在大台北地區服務的寶哥也可以帶你包車旅遊玩十分的景點我的個人資料

-----------------------------------------------------------------------------------------------

姓名 林朝寶

性別 男

所屬車隊 大慶車隊

車型 Wish

手機號碼 0982851033

綽號 寶哥

LINE ID 0982851033

載客地區 大台北

私房景點 十分

擅長語言 國語、台語

包車服務 觀光包車

其他服務 酒後代駕、兒童安全座椅、提供充電、五年新車我的相片集

-----------------------------------------------------------------------------------------------Comments


bottom of page